Hörapparatsbatterier

Här kan du får svar på de flesta av dina frågor kring de hörapparatsbatterier vi säljer.

Klicka på länkarna för att läsa mer

Hur vet jag vilken storlek på batterierna jag har?

Hur länge håller de batterier som ni säljer?

Hur ska jag förvara mina batterier?

Vilken fördel är det med kvicksilverfria hörbatterier?

Hur maximerar jag livslängden på mina batterier?

Vad gör jag med mina använda batterier?

Varför visar inte min mätning 1,45 V när jag mäter med ampere/voltmeter?

Faktorer som kan påverka livslängden

    


    

Hur vet jag vilken storlek på batterierna jag har?

Svar: Enklast kan du följa guiden nedan. Leta upp dina befintliga batterier och se vilken storlek de motsvarar hos Rayovacs batterier. De flesta tillverkare har valt att följa den branschstandard som finns och färgkodar sina batterier efter storlek.

Storlek 10 är gul

Storlek 312 Brun

Storlek 13 Orange

Storlek 675 Blå

Storlek 675 Blå finns även som en cochlear version att använda tillsammans med Cochlear implantat och ger betydligt längre livslängd vid denna användning.

Hur länge kan man förvara dem batterier som ni säljer?

Vi har valt att samarbeta med Rayovac, en av världens största tillverkare av hörapparatsbatterier, eftersom de har en väldigt hög kvalitet och lång driftstid.

Hållbarheten på batterierna är alltid minst 3 år från att vi levererar dem då vi har en väldigt hög omsättning på batterier. Alla batterier är datummärkta med bästföre datum efter modellen Månad/År. T.ex. 05/20 står för bäst före Maj 2020.

Hur ska jag förvara mina batterier?

Batterierna är av typen Zink-luftbatterier och bör förvaras i rumstemperatur. Undvik solsken och fuktiga miljöer.

Klisterlappen på baksidan av batterierna ska inte tas bort förrän tidigast 1 minut före eller senast 24 timmar att dem ska börja användas, då borttagandet aktiverar batteriet. När klisterlappen väl är borttagen går det inte att sätta dit klisterlappen igen för att stoppa förbrukningen. Oavsett om hörapparaten används eller inte så drar batteriet konstant en liten mängd ström.

Ett råd är att ej ta ut batterierna ur sin förpackning förrän de ska användas. Förpackningen skyddar batterierna så att de inte oavsiktligt aktiveras. De ska inte förvaras lösa tillsammans, då de kan aktiveras och batterierna förbrukas utan att användas. 

Vilken fördel är det med kvicksilverfria hörbatterier?

Eftersom kvicksilver är ett konstaterat mycket miljöfarligt gift, som tyvärr kommer ut i kretsloppet och sedan tillbaka till oss människor och djur via födan, så är det sedan Oktober 2015 bestämt att alla nyproducerade batterier ska vara kvicksilverfria. Rayovac EXTRA är helt fria från skadligt kvicksilver, bly och kadmium och har ändå motsvarande eller bättre prestanda än den gamla typen av batterier. Kvicksilverbatterier kommer att fasas ut från marknaden då det är förbjudet att importera dem efter år 2015.

Hur maximerar jag livslängden på batterierna?

Visste du att alla hörapparatsbatterier av typen engångsbatterier idag är så kallade Zink-Luftsbatterier? Dessa innehåller den aktiva metallen Zink. När Zink kommer i kontakt med luft reagerar den med syret i luften och en spänning börjar byggas upp i batteriet. Det är denna process som aktiveras när du drar av klisterlappen från batteriet och frilägger dem små hålen som finns därunder. Processen är irreversibel, detta innebär att du inte kan stoppa den genom att klistra tillbaka klisterlappen eller på annat sätt täcka hålen i syfte att stoppa processen.

Ibland hör kunder av sig och undrar om det är fel på batterierna då hörapparaterna inte startar eller så har de mätt upp spänningen med en voltmeter och blivit förvånade när de sett att det inte är 1,45 V (volt) i batterierna när de mäter.

Allt detta har sin förklaring. När batterierna har klisterlappen på, så har dem en s k ”lagerspänning”. Denna ligger på 1,31 V (volt). På detta sättet kan batterierna hållas i lager i cirka 5 år. När man drar av klisterlappen och luft börjar tränga in i batteriet, börjar spänningen stiga upp mot sin maximala arbetsspänning. Det tar ca 24 timmar för batteriet att komma upp i maximal arbetsspänning 1,45 V (volt). Därefter börjar spänningen att dala i takt med användningen (även utan användning fortsätter spänningen sakta dala).

De flesta hörapparater börjar fungera vid en spänning av 1,38 V. Denna spänning erhålls redan efter ca 1 min av luftkontakt. Dock rekommenderar vi till alla våra kunder att dra av klisterlappen och vänta ca 2-3 min innan man sätter i batteriet och startar hörapparaten. Batteriet mår nämligen inte alls bra av att börja jobba på alltför låg spänning och tar därför skada vid för tidig belastning. Detta förkortar den effektiva livslängden på batteriet avsevärt.

Även tidigare har den aktiva processen i engångsbatterier varit Zink. Dock innehöll batterierna förr även kvicksilver. Kvicksilvret fungerade som en katalysator för Zink-Luft processen, vilket gjorde att spänningen gick upp till arbetsspänning nästintill ögonblickligen. Sedan Oktober 2015 beslutades det dock av EUs miljöråd att kvicksilver skulle förbjudas i alla slags engångsbatterier för att effektivt minska halten av kvicksilver som fann sin väg ut i naturen, vilket ledde till stora skador både bland människor, växter och djur.

Med kvicksilvret försvann alltså även möjligheten att börja använda batteriet ögonblickligen. Så idag är det jätteviktigt att du som kund ansvarar över att låta batteriet ”andas” lite luft i några minuter direkt efter att du dragit av klisterlappen från batteriet!

Vad gör jag med mina använda batterier?

Tänk på att återvinna hörbatterierna då de är förbrukade för miljöns skull. Lägg förbrukade batterier i närmaste batteriholk så tas de om hand och materialet återvinns. Läs gärna mer om batteriåtervinning på EL-kretsens sida batteriinsamlingen.se

Varför visar inte min mätning 1,45 V när jag mäter med ampere/voltmeter?

En del av våra kunder mäter batterierna med ampere/voltmeter och blir oroliga över att dem inte kommer upp i 1,45 V som det står på förpackningen. Var klisterlappen på när du mätte? Eller kanske direkt efter att den drogs av? Oroa dig inte! Det är varken fel på ampere/voltmetern eller på batteriet, utan detta är normalt för Zink-Luft batterier då det alltid tar ca 24 h innan batterierna når sin fulla kapacitet på 1,45 V. Den minuten vi ger alla på sig att låta batteriet luftas räcker inte för att hinna ge batteriet tid att komma upp i 1,45 V utan den ger tillräckligt med voltage för att starta själva hörapparaten (minst 1,38 V). Voltaget fortsätter sedan att stiga kontinuerligt till den når sin fulla kapacitet efter ca 24 timmars luftkontakt. Om du sätter in batteriet innan dess att ett par minuter förlöpt, riskerar både hörapparaten att inte starta, samt att man även förkortar livslängden på batteriet avsevärt då den börjar jobba innan den kommit upp i "arbetstempo".

Faktorer som kan påverka livslängden

Individuell hörselnedsättning

Om hörselnedsättningen är stor eller ökar med åren måste hörapparatens förstärkning också ökas. Ökad förstärkning gör att mer ström förbrukas vilket leder till kortare batterilivslängd. Ju mer nedsatt hörsel en person har, desto kortare batterilivslängd blir det också.

Individuellt bruk av hörapparaten

De flesta mäter livsländen på hörbatterierna i antal dagar, men hur definierar man då “en dag”? En del brukare använder sin hörapparat kanske fyra timmar per dag, medan andra använder sin i 16 timmar. Timmar är i regel ett bättre begrepp för att jämföra livslängden med.

Typ av hörapparat

Ju mer avancerad hörapparaten är, desto mer kraft behövs. Här kan man jämföra med en mobiltelefon. Använder man fler funktioner på telefonen (t ex internet, appar, spel och filmer) så tar batteriet också slut fortare. Samma sak gäller för avancerade hörapparater med många funktioner.

Låg luftfuktighet

Om luftfuktigheten sjunker kan ett hörbatteri torka ut vilket påverkar livslängden. Detta kan märkas till exempel om man är tillbringar mycket tid inomhus under vintemånaderna i en torr och varm miljö.

Hög luftfuktighet

Vid hög luftfuktighet kan batterierna ta åt sig fukt och förhindra den naturliga expansionen inne i batteriet som sker då det laddas ur. Detta kan resultera i att batterierna sväller eller läcker och reducerar också batteriets livslängd. Det här kan hända om man är mycket utomhus i varm och fuktig luft, eller inomhus där luften är fuktig.

Låg temperatur

Vid sjunkande temperaturer reduceras batteriernas spänning vilket gör att de fortare når den punkt där hörapparaten indikerar för lågt batteri. 

Höjd över havet

Med stigande höjd (över havsytan) minskar den procentuella syrehalten i luften. Detta leder till att batteriets spänning sjunker och hörapparaten kan indikera att batteriet snart är slut.

Copyright © 2018 Earstore. Alla rättigheter reserverade. Powered by nopCommerce